Lederudvikling med skuespillere

Lederudvikling så tæt på daglig praksis som mulig

Vi arbejde i grupper af 4-5-6 ledere, der arbejder med deres egne cases fra hverdagen. Det kan være en samtale, hvor det ikke gik som ønsket eller en forestående samtale, som lederen forestiller sig kan blive udfordrende. Skuespilleren faciliterer processen og spille samtidig den rolle, der er i lederens case.
Deltagerinvolvering

“Dacapo gjorde det godt – og interaktionen mellem den der holdt samtalen, skuespiller og resten af deltagerne gav en masse udbytte – så vi lærte af hinandens cases og metoder.”

“I særdeleshed blev ens egen reaktion sat i centrum. Kunne man ændre noget, kunne man åbne samtalen på en anden måde, opmærksomheden ved rammerne omkring samtalen etc.”

Både nye og erfarne ledere kan få glæde af denne form for lederudvikling. Vi arbejder i mindre grupper, og hver enkelt leder får mulighed for at arbejde med sin egen case. Facilitator, der også er skuespiller, instrueres af lederen i at være den person, lederen møder i samtalen.

Processen er en blanding af iscenesættelse af case, fælles undersøgelse og dialog om, hvad der er i spil, hvilke udfordringer, der er, hvorfor samtalen udvikler sig, som den gør og hvad lederens valgte tilgang til samtalen betyder for udfaldet. Undervejs inviteres til feedback, og der afprøves forskellige veje at gå for at blive bedre til konstruktivt at håndtere de dilemmaer og udfordringer, som hver enkelt case repræsenterer.

Vi kan arbejde med ‘feedback samtaler’, ‘den svære samtale’, ‘den nødvendige samtale’ eller en helt anden type samtale. Hvis jeres ledere arbejder med udgangspunkt i teoretiske modeller, kan vi bruge dem som afsæt for vores arbejde.

 

 

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as