Hvilket fravær?

I Danmark har vi gennem mange år haft stor fokus på langtidsfravær på vores arbejdspladser. I langt de fleste virksomheder er problemet imidlertid ikke langtidsfravær, selv om de meget alvorlige sygdomstilfælde, der ligger bag langtidsfravær, berører os alle. Den økonomiske betydning af korttidsfravær er større – der er overraskende meget korttidsfravær. Det kan der også gøres noget ved.

Fravær eller nærvær?
– om at vende et højt sygefravær til produktivt nærvær

Fravær er et område, der er præget af stor berøringsangst, fordi fraværet betragtes som et problem, der alene vedrører – og stammer fra – den enkeltes helbredstilstand. Fravær betragtes ofte som en privat sag, der ikke tåler indblanding fra ledelse eller kollegaer.

Men helbredsforhold og sygdom er kun årsag til en del af fraværet, fordi en sygemelding kan fungere som en sikkerhedsventil, når den samlede fysiske og psykiske belastning er blevet for høj.

Hvis fraværet på en arbejdsplads er højt, er det ofte tegn på, at der er noget galt på arbejdspladsen – at noget bør ændres, så folk vælger at gå på arbejde i stedet for at blive hjemme. Der er med andre ord behov for at se på, hvordan et højt fravær kan vendes til et produktivt nærvær.

En af måderne at tage hul på emnet kan være at bruge involverende teatermetoder. F.eks. historien om Palle, der er ansat hos kommunen som gartner. Plud­selig begynder Palle at melde sig syg gang på gang. Han siger den er gal med ryggen, men hvad er der egentlig galt med Palle? Skal Palles kollegaer blande sig? Hvad gør Palles leder? Og hvad tænker Palle egentlig selv om situationen?

Vi udvikler skræddersyede forløb, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, som er vigtige på jeres arbejdsplads.

Vi giver ikke svarene, men involverer deltagerne i en dialog om, hvad man kan gøre.

Bagefter kan vi vælge at tage fat i nogle af deltagernes egne historier om et fravær, der har givet problemer – hvor skuespillerne på stedet omskaber historien til en ny scene, som deltagerne arbejder videre med.

Teaterformen gør det muligt at behandle et sårbart emne på en levende, uhøjtidelig, humoristisk, men samtidig seriøs måde. Ved at involvere både intellekt og følelser skaber vi en genvej til at få deltagerne til at tale om noget svært.