Krænkelseskultur

Ved hjælp af dialog kan vi tage hånd om krænkelseskulturen

Men er det overhovedet noget, vi tør tale om ... og hvordan griber vi det an?

Sofie Lindes tale ved Zulu Award i 2020 satte med fornyet styrke krænkelseskulturen på dagsordenen. Det var især seksuelle krænkelser, der blev sat fokus på den aften, men begrebet krænkelser dækker også over fx mobning eller de såkaldte godmodige drillerier og upassende bemærkninger. Dem møder man på alle arbejdspladser i større eller mindre grad.

Mange af krænkelserne finder sted i en gråzone, og derfor kan det være svært at tale om. Når vi arbejder med temaet folder vi det ud, bl.a. ved hjælp af involverende teatermetoder. Vi inviterer til dialog og åbenhed, så vi et trygt rum kan dele vores forskellige perspektiver. Vi behøver ikke være enige men vi skal kunne acceptere andres holdninger. Vores tilgang er at forebygge, så situationerne undgås og så den i høj grad håndteres mellem de implicerede.

At arbejde med arbejdspladskultur og herunder krænkelser har altid været en del af arbejdsmiljøarbejdet, uanset om du er TR, AMR eller Leder. Og vi ved, at det er forbundet med mange tabuer. Det kan være svært at vise sårbarhed, vise tillid og åbne sig overfor andre. Det vil vi gerne gøre noget ved i samarbejde med jer.

Nogle af de spørgsmål, der er interessante at få belyst er:

Hvordan får vi skabt en arbejdsplads, hvor vi tør tale om krænkelser?
Hvad er en krænkelseskultur?
Hvordan får vi gang i dialogen?
Hvem skal involveres? Og hvornår?
Hvilken rolle har TR, AMR og lederen?
Hvad kan – eller skal man – som medarbejder gøre?

 

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as