Skræddersyede forløb

Ikke to dage er ens

De fleste af vores processer er forløb, der i gensidigt samspil med jer udvikles og kvalificeres i forhold til de aktuelle behov organisationen står overfor. Vi arbejder med alle temaer inden for organisationsudvikling: arbejdsmiljø, forandringsprocesser, ledelse, innovation og fusioner.

Når vi skræddersyr et forløb sammen med jer, bidrager vi til processen med vores ekspertise, erfaring og teoretiske afsæt, som er udviklet gennem mere end 20 års erfaring i arbejdet med strategiimplementering, forandringsledelse, innovationsprocesser og organisationsudvikling – i både store og små organisationer. Vi får dialogen i gang. Vi får kickstartet processen. Vi får ledelse og medarbejdere til at skabe mening med det, der sker i deres organisation. Vi giver ledelsen mulighed for at få tingene til at ske. Vi bringer forskellige perspektiver i spil.

Vi er under hele processen på en læringsrejse sammen med jer som kunde – i et berigende samarbejde – hvor succes handler om at turde udforske vejen mens vi går, at se uforudsigelighed og overraskelser som mulighed for læring, at kunne improvisere og afvige fra planen, når det giver mening og at opleve gensidig tillid – og gensidig afhængighed – som forudsætning for kvalitet i processen.

Dacapos metoder er unikke og vores team består af mennesker med mange års erfaring fra globale koncerner, offentlige organisationer og store såvel som små virksomheder. Vi kombinerer forretning og teater. En stor tysk koncern kalder os for The Business Theatre.

Vi arbejder ofte med processer hvor kompleksiteten er stor. Vi arbejder i hele eller halve dage og med små og store grupper. Intentionen er altid at så så stærke frø, at processen lever videre efter afrundingen af vores samarbejde.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as