En folkesygdom med store og komplicerede konsekvenser

Stress er blevet en folkesygdom. Men ret beset en alvorlig en af slagsen. I “Fremtidens arbejdsmiljø 2020” angiver Arbejdstilsynet, at der hvert år er ca. 1400 arbejdsrelaterede dødsfald som følge af psykisk arbejdsbelastning, og selv om der er stor usikkerhed om dette tal, så er det utvivlsomt af en meget alvorlig størrelse. Stress handler ikke kun om dødsfald, men også om sygemeldinger, menneskelige omkostninger og tabt af produktionsevne.

Videncenter for Arbejdsmiljø estimerer, at 15% af danskerne er stressede hele tiden eller i længere perioder. I sig selv er stress ikke et problem – det er en naturlig forsvarsmekanisme med advarselssignaler fra kroppen, som skal huske at lytte til, og nogle argumenterer endda for, at kortvarigt stress er godt for hjernens udvikling. Langvarig stress er derimod farligt, og derfor bør der lyttes til kroppens signaler.

Stress kommer grundlæggende fra en ubalance mellem de forventninger, vi opfatter og de handlemuligheder, vi vurderer at have. Stress bliver således et udtryk for overansvarlighed hos den ramte.

Derfor er stress også forbundet til den ledelse, der udøves, og stress er forbundet til vores forståelse af, hvor langt vores individuelle ansvar rækker. Man hører ind i mellem nogle argumentere for, at stress i højere grad er relateret til privatlivets forhold, men Videncenter for Arbejdsmiljø har undersøgt forholdet og vurderer, at over halvdelen af alle stresstilfælde er entydigt arbejdsrelaterede, mere end 40% er relateret til kombinerede forhold i privat- og arbejdsliv, mens kun meget få stresstilfælde kommer af rene privatlivsforhold.

Stressramte medarbejdere rammes af komplicerede forløb, hvor bevidstheden om stresssygdommen opstår gradvist både hos den sygdomsramte og blandt kollegaer og hos lederne (som naturligvis også kan være stressramte). Fysiske symptomer kombineres med samvittighedsproblemer hos ansvarlige medarbejdere, der ønsker at leve op til omgivelsernes og egne forventninger, og sygdommen kan derfor være skjult i længere perioder og være vanskelig at komme tilbage fra. Der er utallige dilemmaer forbundet med forløbet både før, under og efter – og det er krævende for både ledere, kollegaer og den sygdomsramte at finde vejen gennem sygdommen.

Dacapos metodiske tilgang med skuespil og træning skaber mulighed for at arbejde med både organisationsudvikling i forebyggelse og efterbehandling, dialog med hjemmet, dialog mellem leder og medarbejder, og træning af lederadfærd.

Inspirationstimer

Når virksomheder går sammen i grupper, tilbyder vi inspirationstimer, så I har mulighed for at se, hvordan vi griber problemstillingen an. Ring 66 147 146 og få en aftale.

TID
2 timer

STED
Hos jer – I betaler rejseomkostninger for 4 m/k.

TILMELDING
Styrer I selv.

MÅLGRUPPE
Ledere, ledende medarbejdere, arbejdsmiljø-
repræsentanter, tillidsrepræsentanter og HR.

Deltagerperspektivet

Det sagde et par af deltagerne fra vores inspirationstimer om STRESS i Odense:

“Inspirationstimerne gav os gode idéer og forskellige tilgange til, hvordan vi kan arbejde med stress. Det var meget realistisk. Det var også meget givende for os, at være sammen med folk fra andre arbejdspladser og forskellige niveauer.”
Næstformand i FMU Kirsten Nikolajsen, Odense Universitetshospital

“Skuespil er et meget stærkt virkemiddel, der giver billeder, der sætter sig fast i ens bevidsthed til refleksion og eftertanke. Tak for en dejlig og inspirerende eftermiddag.”
Pia Klitgaard og Anja Duus Andresen, Kræftafdelingen i Region Midt

Se hvordan vi kan arbejde med temaet stress i din virksomhed.

Hvordan tager I hånd om stress på din arbejdsplads? Hvordan er usikkerhed forbundet med stress?

At være i usikkerhed er en del af hverdagen på alle arbejdspladser. Usikkerhed kan vi leve med, så længe vi har en fornemmelse af, at vi har gjort det godt nok. Men hvordan ved vi, at vi har gjort det godt nok? Adm. direktør, Lars Bonderup Bjørn vil fortælle, hvordan han ser koblingen mellem stress og usikkerhed. Hans bog: ”I bødlens fodspor – en vandring på usikkerhedens sti” udkom i april 2016.

Stress er en af de hyppigste årsager til sygemeldinger og hænger ofte sammen med et dårligt arbejdsmiljø. Vi vil gerne invitere dig til en dag, hvor du får inspiration til at gøre noget ved stress på din arbejdsplads.

Vi ved fra vores forskningsprojekt ”Relationers betydning for trivsel og forandring”, at relationer, kollegialt samarbejde og daglig dialog er afgørende for hvordan en arbejdsdag eller et arbejdspres opleves.

Nogle af de spørgsmål vi vil arbejde med er:

  • Hvilke dialoger, er mulige og hvem kan og skal tage dem?  
  • Hvordan har I indflydelse i egen og på hinandens arbejdsdag? 
  • Hvordan bevarer I respekt og god dialog – samtidig med at I taler om det, der er svært? 
  • Hvad gør usikkerhed ved stressniveauet? 
  • Og hvad betyder vores forhold til usikkerhed for lederens rolle?

Vi kommer ikke med svarene på ovennævnte spørgsmål, men vil sammen med jer undersøge mulighederne for at forbedre relationerne og reducere stressniveauet uden negativ indflydelse på produktiviteten.

Eftermiddagen vil byde på oplæg, dialog og interaktivt teater med afsæt i små skuespil udarbejdet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø.