Stress

Stresse er et fælles problem og et fælles ansvar

Stress er blevet en folkesygdom og en alvorlig en af slagsen. Sygdommen dækker både over dødsfald, sygemeldinger, menneskelige omkostninger og tabt produktionsevne.

Videncenter for Arbejdsmiljø estimerer, at 15% af danskerne er stressede hele tiden eller i længere perioder. I sig selv er stress ikke et problem – det er en naturlig forsvarsmekanisme med advarselssignaler fra kroppen, som man skal huske at lytte til, og nogle argumenterer endda for, at kortvarigt stress er godt for hjernens udvikling. Langvarig stress er derimod farligt, og derfor bør der lyttes til kroppens signaler.

Stress kommer grundlæggende fra en ubalance mellem de forventninger, vi opfatter og de handlemuligheder, vi vurderer at have. Stress bliver således et udtryk for overansvarlighed hos den ramte.

Derfor er stress også forbundet til den ledelse, der udøves og til vores forståelse af, hvor langt vores individuelle ansvar rækker. Man hører ind i mellem nogle argumentere for, at stress i højere grad er relateret til privatlivets forhold. Det er usandt. Videncenter for Arbejdsmiljø har undersøgt forholdet og vurderer, at over halvdelen af alle stresstilfælde er entydigt arbejdsrelaterede, mere end 40% er relateret til kombinerede forhold i privat- og arbejdsliv, mens kun meget få stresstilfælde kommer af rene privatlivsforhold.

Stressramte medarbejdere rammes af komplicerede forløb, hvor bevidstheden om stresssygdommen opstår gradvist både hos den sygdomsramte og blandt kollegaer og hos lederne. Fysiske symptomer kombineres med samvittighedsproblemer hos ansvarlige medarbejdere, der ønsker at leve op til omgivelsernes og egne forventninger. Sygdommen kan derfor være skjult i længere perioder og i nogle tilfælde være vanskelig at komme tilbage fra. Der er utallige dilemmaer forbundet med forløbet både før, under og efter – og det er krævende for både ledere, kollegaer og den sygdomsramte at finde vejen gennem sygdommen.

Dacapos metodiske tilgang med involverende teater og træning giver mulighed for at arbejde med både organisationsudvikling i forebyggelse og efterbehandling, dialog mellem leder og medarbejder, dialog mellem kollegaer samt træning af lederadfærd.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as