Ledelse

God ledelse kan trænes, øves og mestres

Der er mange måder at lære ledelse på. Nogle er teoretiske, andre mere praktiske og erfaringsbaserede. Vi kombinerer de to verdener ved at bruge teatermetoder, specialuddannede skuespillere og konsulenter.

Træning af ledere med mod
Organisationer er komplekse størrelser, hvor mange menneskers forskellige intentioner konstant krydser hinanden. Derfor kan man som leder ikke på forhånd præcist forudsige effekten af de initiativer, der sættes i gang, herunder hvordan de involverede medarbejdere/kolleger agerer.

Som leder arbejder man ud fra vedtagne mål og rammer samtidig med, at man hele tiden må være parat og villig til at forholde sig aktivt til det, der foregår lige nu. Det kræver mod, risikovillighed og evne til at improvisere.

Dacapos ledertræning tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og erfaringer fra hverdagen. Vi kan arbejde med jeres egne cases hver især eller nogle generelle cases fra jeres ledelsesarbejde – eller en kombination af begge. Ved at bruge specialuddannede skuespillere til at facilitere træningen, kan vi undersøge og afprøve forskellige realistiske situationer. Hvis samtalen ikke lige forløb som forventet, kan vi prøve igen, fx med udgangspunkt i et andet perspektiv. Sammen undersøger vi en ny vej at gå.

Vores mål er, at hver enkelt leder skal kunne omsætte ny viden fra udviklingsdagen til ny praksis på job. Derfor vil det altid være i et tæt samarbejde med jer, at vi sammensætter jeres forløb.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as

Ledere har altid planer eller organisatoriske forandringer, som de skal være loyale overfor – og som de ofte er drivere af. På samme tid sker der en masse blandt deres medarbejdere og kolleger, som også er vigtigt, og som griber ind i planerne. Det forløber ofte ikke som planlagt. Den indbyrdes afhængighed mellem mennesker gør det vanskeligt at forudsige, hvad der kommer til at ske, og hvordan forløbet bliver.

Derfor er det vigtigt:

AT lederne oplever og forstår, at ledelse foregår i relationer.
AT lederne bliver opmærksomme på deres egen rolle i relationerne og bliver parate til selv at forandre sig.
AT lederne skaber udviklende netværk med andre ledere og bidrager til hinandens læring og udvikling.

Det er Dacapos erfaring, at lederne ikke blot leder forandringer; de forandres selv i processen. Det kan synes svært og risikofyldt, og derfor skal det prøves af i trygge omgivelser.

Dacapo har en række teknikker og metoder, som er beregnet på lederudvikling og udvikling af ledergrupper i forhold til ledelse af konkrete forandringer.

Strategi, mål og dagligdag
Vi arbejder på grundlag af en model, der kombinerer hensigter med praktisk dagligdag – ønskede strategier med faktiske handlinger. Det er en af de grundlæggende erkendelser i vores arbejde, at ledere trods mange gode intentioner ofte møder en dagligdag, der giver uforudsete og ukendte udfordringer – og pludselig udvikler en samtale sig i en anden retning, end det man lige havde regnet med. Det er noget af det, vi både kan skabe refleksion over og træne evnen til at være i.