Om os

Med teater der rammer hjerne og hjerte

Vi kombinerer konsulent- og teatermetoder. Det giver os en unik mulighed for at arbejde med jeres dilemmaer og udfordringer, så tæt på virkeligheden som muligt.

Vores teoretiske grundlag bygger i høj grad på ideer og tanker af disse tre herrer: August Boal, Ralph Stacey og Keith Johnston.

Dacapo hjælper dagligt ledere og medarbejdere til at agere i spændingsfeltet mellem det planlagte og det uforudsigelige. Det sker i erkendelsen af, at det netop er i det rum, at den enkelte organisations udvikling finder sted.

Derfor er det naturligt for os, at tage udgangspunkt i kaos- og kompleksitetstænkningen. En tænkning, som har sit udgangspunkt i naturvidenskaberne, men som gennem de seneste 15-20 år har bredt sig til sociologi, psykologi og hjerneforskning og som giver god indsigt i de menneskelige interaktioner i arbejdslivet.

Hovedpointerne i denne organisationsforståelse er følgende:

Nogle har mere indflydelse end andre, men ingen har det fulde overblik over interaktionerne i en organisation og hvad de fører til. Vi kommunikerer og taler med hinanden for at skabe mening med det, vi gør – i formelle og uformelle sammenhænge.

Vi har alle hver især forskellige intentioner. Kompleksiteten opstår når vores forskellige intentioner krydser hinanden i vores lokale relationer.
I kommunikationen opstår der nye ideer, nye handlinger, nye intentioner – og nye forskelle. Kommunikationen former os som individer, og den situation vi indgår i.

Kort sagt er en organisation et netværk af relationer, der interagerer med hinanden. Og hvis organisation skal udvikle sig, er det relationerne i organisationen, der skal forandre sig.

 

Dacapo vil ændre den måde man tænker virksomheders og organisationers liv og udvikling.

Sammen med vores kunder i Danmark og i udlandet vil vi inspirere til ny og bæredygtig fornyelse. Vi vil vise, at det er muligt at forandre sig effektivt og værdifuldt og samtidig fremme medmenneskelighed.

Værdier

Vi møder vores kunder og interessenter med de værdier, der kendetegner vores egen måde at organisere og lede os selv på:

  • Vi oplever og forstår virkeligheden forskelligt – og derfor skal man give plads til de besværlige versioner af virkeligheden
  • Konstruktive konflikter og dilemmaer er vitale forudsætninger for udvikling og forandring – når de bliver mødt med åbenhed, accept og rummelighed
  • Følelser er besværlige men også vigtige, fordi de er et barometer for mange væsentlige forhold på arbejdspladsen. Og fordi følelser i samspil med intellektet er udgangspunkt for handlinger.