Historiefortælling

Motivation, inspiration og engagement

Historiefortælling er i dag kommet helt ud i det daglige arbejde i virksomhederne på mange forskellige måder og med mange forskellige formål: Det gælder både intern og ekstern kommunikation, og personale- og organisationsudvikling.

Historier kan bruges til at motivere, engagere og inspirere medarbejdere. Når forandringer og omstruktureringer falder så tæt som haglbyger i april, kan det være svært for medarbejdere – på alle niveauer – at forstå og forbinde sig til de store linier, til strategien og visionerne. Her kan historiefortælling være en uvurderlig hjælp.

Det er historier, der forbinder hverdagslivet med organisationens mål, værdier og visioner. Det er en central del af lederrollen, at være i stand til at fortælle en historie. Historien om, hvad det er virksomheden, afdelingen eller teamet skal og vil – og hvorfor. Hvordan virksomheden kommer derhen, skal blive en fælles fortælling.

At fortælle historier er en speciel formidlingsform, som rammer både følelsen og intellektet og derved skaber nærvær og engagement. Hvis du kan fortælle en historie om visionen og missionen – hvordan de ser ud i praksis – så huskes de længe efter at PowerPoints og facts er glemt.

Anvendelsesmåder og cases

Historiefortælling kan anvendes på mange forskellige måder. Her er nogle hovedområder:

  • Historiefortælling kan skabe relationer
  • Historiefortælling kan skabe refleksion
  • Lederen som historiefortæller
  • Virksomhedens historie

Dacapo har arbejdet med historiefortælling i mange år, bl.a. med Social- og Sundhedsskolen i Vestsjælland, Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus og DONG Energy.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as