Case

Et samarbejde mellem Det Etiske Råd og Dacapo om “Rådets udtalelse om tvang i psykiatrien

Magt og Afmagt i psykiatrien blev sat under lup ved at involvere mange forskellige interessenter i processen.

Det Etiske Råd inviterede den 13. april 2012 til en debatdag om psykiatri i Landstingssalen på Christiansborg. Debatten tog udgangspunkt i en række scenarier, der illustrerede forskellige etiske dilemmaer i psykiatrien. De fremmødte bestod både af sundhedspersonale, psykiatribrugere, pårørende og politikere.

“Processen med Dacapo favnede en endnu bredere kreds af interessenter. Synspunkter og dilemmaer blev foldet mere ud undervejs. Dialogen blev nuanceret, dynamisk og levende. Resultatet var en velunderbygget og nuanceret udtalelse fra Rådet om de komplekse dilemmaer psykiatrien står overfor”

 

Ulla Hybel, cand.jur.ph.d., projektleder.

Processen bidrog i høj grad til “Rådets udtalelse om tvang i psykiatrien“, hvor den beskrives på denne måde:

“Rådets samarbejde med konsulenthuset Dacapo a/s har været helt central for Rådets bestræbelser på at skabe sig et nuanceret billede af psykiatriens område. Rådet har i løbet af 2011 og 2012 gennemført en række møder, to workshops samt en debatdag med deltagelse af en bred vifte psykiatriske aktører.

 

Dacapo har ved brug metoder fra teatrets verden udviklet en debatplatform, som har været velegnet til afdække psykiatriens mange udfordringer ved inddragelse af områdets mange “stemmer”. I den beskrevne proces er der på baggrund af de mange aktørers input udviklet en række scenarier, som fokuserer på flere af de problemstillinger, som Rådet i sine anbefalinger, tager op.”

 

Dacapo producerede ved samme lejlighed en række videoer for Etisk Råd:

 

  • Uenighed mellem sygeplejerske og patient i psykiatrien
  • Prikkerunde: Hvem skal ud, så man får sengepladser til akutte patienter?
  • Indlæggelse: Pårørendes rolle og inddragelse i forbindelse med indlæggelse af patient med anoreksi
  • En patient skaber uro og personalet diskuterer sagen på afdelingskonferencen dagen efter

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as