Case

Afvikling af konfererence for DLF og Skolelederne

Dacapo havde ansvaret for afviklingen af Danmarks Lærerforenings og Skolelederforeningens fælles konference, og det blev en dag med teater, videnskabelige resultater, interviews med ledere fra de to foreninger og dialog med deltagerne.
Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har indledt et samarbejde om et fælles projekt: Ledelse, undervisning og læring – Folkeskolens ledere og lærere i dialog.

Startskudet var en konference som satte fokus på skoleledelse og lærerrollen – både centralt og lokalt – med det formål, at styrke den fælles opfattelse af, hvad god ledelse er.

Konferencen havde deltagelse af kredsformænd og skolechefer fra stort set alle kommuner. Dacapo havde ansvaret for afviklingen, og det blev en dag med teater, videnskabelige resultater, interviews med ledere fra de to foreninger og dialog med deltagerne.

Mange temaer blev vendt, men størst vægt blev der lagt på de fælles udfordringer mht. den nye rolle for tillidsrepræsentanterne, gensidig tillid og fleksibilitet i den nye overenskomst.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as