Case

Informationsmøder og interaktivt teater for Byggeriets Arbejdsmiljøbus

På trods af et stort fokus har bygge- og anlægsvirksomheder stadig en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher. Dacapo har været en del af BAMBUS projektet og har leveret en række indsatser for at styrke dialogen og skabe bedre adfærd i byggeriet.

Forebyggelse af ulykker

På trods af et stort fokus har bygge- og anlægsvirksomheder stadig en høj frekvens af arbejdsulykker sammenlignet med andre brancher.

I de nye overenskomster for 2017 er de økonomiske bevillinger til den opsøgende og vejledende arbejdsmiljøindsats, Byggeriet Arbejdsmiljøbus (BAMBUS), skruet op med 25 procent, og der oprettes en fælles Videntjeneste til at samle erfaringer.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljø-praksis til byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal gennem besøg på byggepladser og i byggevirksomheder forbedre den forebyggende arbejdsmiljøindsats og samarbejdet om arbejdsmiljø både internt i byggevirksomhederne og mellem de forskellige aktører på byggepladsen, herunder også med bygherrer og ingeniører/arkitekter.

Dacapo og BAMBUS

Dacapo har i 2016 og 2017 været en del af BAMBUS projektet og har leveret en række indsatser for at styrke dialogen og skabe bedre adfærd i byggeriet. Dacapo har været engageret til at arrangere informationsmøder om risikobaseret tilsyn på området. En del af indsatsen er sket i samarbejde med arbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og en række arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. 678 ejere, ledere, AMR, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle fra bygge- og anlægsbranchen har deltaget i møderne.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as