Case

Arbejdet med Konflikthåndtering på Københavns Universitet fungerer også virtuelt!

Under Covid-19 fik vi afprøvet, hvordan det fungerer at arbejde med Konflikthåndtering via ZOOM på Københavns Universitet.

Sammen med Ledelses- og organisationsudviklingskonsulent Ulla Viskum arbejdede vi virtuelt med at forstå dynamikkerne i konflikter og give mod til at agere på de konflikter og spændinger, deltagerne oplever i arbejdslivet. Deltagerne var med os hjemmefra på ZOOM. Selv mødtes vi fysisk med Ulla i et lokale på KU.

Ulla faciliterede processen og om metoden siger hun:

“Det unikke ved teatermetoder er, at deltagerne blot kan iagttage og på den måde får mulighed for at observere og analysere situationer på en anden måde, end når de selv er en del af konflikten.

Det giver inspiration at se, hvordan andre agerer – hvilken adfærd man selv foretrækker. Det er lettere at adskille den logiske rationelle del af argumentationen i en konflikt fra de kropslige og emotionelle reaktioner. Og det bliver muligt at se sammenhænge mellem disse.

Det fungerede fint at vise situationerne og lade deltagerne beskrive dem. Det fungerede også fint at lade deltagerne have korte samtaler i breakout-rooms. Nogle af deltagerne kom med forslag til, hvordan situationen skulle håndteres og kommunikerede online med skuespillerne i figur. Det kunne også lade sig gøre, og var måske ret illustrativt i forhold til, at så mange har en stor og vigtig del af kommunikationen online i denne tid.”

 

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as