Case

Arbejdsmiljøkonference hos Odense Kommune

Da forsker Mille Mortensen holdt oplæg om Mobning koblede Dacapo teori til hverdagspraksis med interaktivt teater. Senere arbejdede vi med deltagerne på to workshops om hhv. Stress og Mobning - igen med involvering, dialog og perspektivbytte.

Når vi arbejder med arbejdsmiljø, har vi fokus på relationerne mellem mennesker – den måde vi er sammen på, passer på hinanden, taler sammen, opmuntrer og kritiserer hinanden, tager os af hinanden. Alt sammen med både egen og virksomhedens tarv for øje. Arbejdsmiljø handler om relationer.

Vores metoder gør snakken konkret og nærværende. Der kan siges meget abstrakt om den sunde arbejdsplads og arbejdsmiljø, men det er det, vi gør, der gør forskellen.

Det var også vores udgangspunkt i arbejdet på Arbejdsmiljøkonferencen hos Odense Kommune, hvor vi deltog i plenum og på to workshops. Mille Mortensen, der bl.a. er en kendt forsker indenfor Mobning holdt oplæg for deltagerne i plenum. Dacapo har tidligere arbejdet godt sammen med eksperter, hvor vi med vores teater har koblet teori med hverdagens praksis. Mille Mortensen inviterede os til at spille små situationer til at understøtte hendes budskaber. Det fungerede rigtig godt!

Senere på formiddagen havde Dacapo to workshops om hhv. Mobning og Stress.

Mobning kan ske på alle arbejdspladser og er ikke afgrænset til særlige faggrupper. Ligesom det heller ikke er særlige faggrupper, som mobber. Mobning rammer individuelt, men skal løses i fællesskab på arbejdspladsen. Det er en af konklusionerne i undersøgelse udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Men hvordan gør man det? På vores workshop undersøgte vi fænomenet ”mobning ved hjælp af små scener iscenesat af vores skuespillere, om situationer fra en arbejdsplads, hvor mobning er i spil. Workshopdeltagerne blev involveret på forskellige måder i at få sat ord på det, der er i spil, i at folde de forskellige perspektiver ud og i at blive klogere på baggrunden for, at det sker – og ikke mindst i, hvad man kan gøre, hvis man oplever mobning på arbejdspladsen – som medarbejder, som leder, som arbejdsmiljørepræsentant. Både som udsat for mobning, som udøver af mobning og som vidne til mobning.

Stress påvirker os som menneske, når vi selv eller kolleger omkring os viser tegn på stress, går ned med stress eller kommer tilbage på arbejde efter stresssygemelding. Hvorfor sker det, hvem er ansvarlige og hvordan skal vi handle. Stress udvikler sig ofte i en kombination af påvirkninger af dels arbejdsmæssig og dels privat karakter – det er en udfordring at håndtere på en arbejdsplads. Hvilke dialoger er mulige – og hvem tager dem/kan tage dem? Med involverende teater præsenterede vi nogle udfordringer omkring stress på en helt almindelig arbejdsplads. Vi mødte bl.a. en stressramt medarbejder, hendes kollega og hendes leder. Og vi inviterede til dialog om arbejdsmiljørepræsentantens rolle og muligheder i forhold til situationen. Forskning viser tydligt, at relationer, kollegialt samarbejde, nærværende ledelse og daglig dialog, er afgørende for, hvordan en arbejdsdag eller et arbejdspres opleves. Et nærliggende spørgsmål, i forhold til at forebygge og håndtere stress, er derfor også, hvordan man selv, aktivt kan gøre en forskel i det daglige, med afsæt i den ”rolle”, man nu har.

Vores kunde skrev efterfølgende sådan her om vores samarbejde:

“Vi har samarbejdet med Dacapo om en konference om psykiske arbejdsmiljø for 260 deltagere bestående af ledere og tillidsvalgte medarbejdere. Konsulenterne fra Dacapo var kompetente, behagelige og fleksible. I det forberedende arbejde forslog de selv, hvordan de kunne styrke programmet ved at indgå i et samarbejde med en af de øvrige oplægsholder. Efter aftale med os tog de selv kontakt til oplægsholderen og udviklede samarbejdet.

På konferencen brugte vi Dacapo både i et plenumoplæg og i flere workshops. De hjalp os med at skabe en god dialog om komplekse emner som mobning og stress. De er gode til at bringe de komplekse emner ind i en genkendelig hverdagssituation, hvor deltagerne bliver klogere på, hvad der er på spil og ser nye handlemuligheder. Når det er passende, er Dacapo også gode til at sætte en humoristisk vinkel på de svære emner, så de bliver lettere at forholde sig til.

Flemming Laurits Brendebjerg
HR-konsulent i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as