Case

Udviklingsdag for ledere i NNE

Fornyet indsigt i den personlige lederstil og hvordan den enkelte leder kan arbejde med den 'bløde' del af ledelse og give den fornyet energi.

Lederudvikling for 8 ledere med to formål:

  • At teammedlemmerne hver især fik fornyet indsigt i personlig lederstil, i egen rolle i teamet og i nye måder at spille hinanden gode.
  • At arbejde med den ‘blødere’ del af ledelsesopgaven med fokus på kommunikation, feedback og involvering som en tilgang til at motivere og lede sine medarbejde i det daglige.

Dacapo faciliterede en dag med fokus på teamets udvikling, hvor deltagerne blev aktivt og konkret involveret. Programmet tog afsæt i forskellige teatertilgange, der bød på improvisation, samarbejdsøvelser, personligt udtryk, gennemslagskraft samt træning i den svære samtale overfor en skuespiller.

Dacapo’s processer retter sig mod hverdagens handle- og kommunikationsmønstre. Vi bruger teater i vores arbejde til at sætte spot på og spejle det, der er i spil mellem os i vores kommunikation og i vores opgaveløsning – på godt og ondt. En tilgang, der skaber en unik platform for refleksion, dialog og udvikling.

I arbejdet med lederudvikling har vi særligt fokus på:

  • Personligt relations- og kommunikationsmønstre.
  • Hvad er det for perspektiver, der er på spil?
  • Hvad kunne ligge til grund for ‘modpartens’ handlinger?
  • Den positive intention bag ‘modpartens’ adfærd?

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as