Hvordan udvikler man samarbejdet omkring udsatte familier og finder nye mulige veje at gå? Sønderborg Kommune inviterede Dacapo til at facilitere en proces, hvor alle interessenter blev inviteret til at deltage!