Case

Åbent borgermøde om udsatte familier i Sønderborg Kommune

Hvordan udvikler man samarbejdet omkring udsatte familier og finder nye mulige veje at gå? Sønderborg Kommune inviterede Dacapo til at facilitere en proces, hvor alle interessenter blev inviteret til at deltage!

Udsatte familier har ofte mange komplekse og samtidige problemstillinger, der er svære at håndtere i det offentlige system. Det gør det endnu sværere for familierne at finde ud af systemet. Her kan interesseorganisationer som fx Røde Kors, Frelsens Hær, Mødrehjælpen mfl. være en stærk støtte.

Udsatterådet i Sønderborg Kommune har ved flere lejligheder inviteret Dacapo til at facilitere åbne borgermøder med deltagelse af mange forskellige interessenter. På baggrund af vores research hos nogen af de involverede parter, udvikles der korte scener, som ganske præcist viser nogle af de udfordringer og problemstillinger, der er. Scenerne er genkendelige for deltagerne fordi de afspejler virkeligheden.

Når skuespillerne har spillet en scene, inviterer Dacapos konsulent deltagerne til at tale med hinanden om hvem, der kan gøre hvad i situationen. Vi inviterer de forskellige perspektiver til at mødes og forstå hinanden bedre. Måske kommer der ideer til nye handlinger. Dem prøver vi af på scenen og så sker der måske noget helt andet. Igen inviterer vi deltagerne til at tale om, hvad de oplever, der sker – og om det er godt eller skidt.

Efter vores seneste indsats modtog vi denne udtalelse:

Udsatterådet og Psykiatri & Handicap har tidligere arbejdet sammen med Dacapo om et lignende arrangement. Det var en stor succes, som vi var ivrige efter at gentage.

 

Vores forventninger blev absolut indfriet. Der blev stillet helt skarpt på nogle problematikker omkring udsatte borgere, og der blev både skabt debat og vidensdeling blandt deltagerne. Deltagerne lærte meget om de mennesker og problematikker, der er inden for udsatteområdet, og det er vores oplevelse, at de gik derfra med en øget forståelse og opmærksomhed for disse.

 

Efterfølgende har deltagerne rost både Dacapos fremstilling og arrangementets afholdelse generelt. Mange har bemærket, at det var et spændende alternativ til et mere klassisk valgmøde eller en paneldebat, og der er blevet givet meget ros for, at det ikke kun var politikere, der kom til orde, men også embedsfolk, frivillige, studerende og interesserede privatpersoner.

 

Alt i alt er Udsatterådet og Psykiatri & Handicap yderst tilfredse med samarbejdet, og vi håber på at få mulighed for arbejde sammen med Dacapo endnu en gang.”

 

Lars Petrat-Meyer
Kvalitets- og udviklingskonsulent, Psykiatri & Handicap
Sønderborg Kommune – Job & Velfærd

 

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as