Case

Boligselskabet FSB satte ‘Samarbejde’ på dagsordenen!

Dacapos proces blev en øjenåbner for deltagerne på medarbejderdagen og deres samarbejde fik et løft.

Boligselskabet FSB satte samarbejde på dagsorden, og der blev arbejdet med temaet på den årlige medarbejderdag. Cirka 100 personer deltog i arrangementet på Kulturhuset Islands Brygge.

Afsættet var et tidligere afholdt Åbent Hus arrangement, hvor en række idéer var kommet for dagen.

Nogle af de spørgsmål der blev arbejdet med – bl.a. ved hjælp af interaktivt teater – var:

Hvad er jeres vigtigste funktion i FSB?
Hvordan bidrager I til en høj beboertilfredshed?
Hvem er de vigtigste samarbejdspartnere?
Et lignende personalearrangement blev afholdt med Boligselskabet Sjælland. Her arbejdede alle personalegrupper med en række fokusområder for organisationen.

 

Personaledagen var noget af en øjenåbner. Ikke mindst for administrationen, fordi det øvrige personale – som er den største gruppe – pludselig blev meget mere synligt og kom til orde. Det ser jeg som meget positivt. Og så var forløbet jo også underholdende.

 

Adm. dir. i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen.

Lad os tage en uforpligtende samtale, om den opgave du står overfor – stort som småt.

Ring til os på 66 147 146 eller skriv på info@dacapo.as