Intern dag hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Intern dag hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Efter vores interne dag fik vi denne besked fra dem: “Vi er glade for vores samarbejde med Dacapo, der startede i 2013. Sammen har vi uddannet og udviklet mange tillidsrepræsentanter (TR) i at blive bedre til deres daglige arbejde på gymnasierne. Senest har vi...
Afvikling af konfererence for DLF og Skolelederne

Afvikling af konfererence for DLF og Skolelederne

Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har indledt et samarbejde om et fælles projekt: Ledelse, undervisning og læring – Folkeskolens ledere og lærere i dialog. Startskudet var en konference som satte fokus på skoleledelse og lærerrollen – både centralt og...